ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕು ನಿಯಮಿತ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ. Virajpet Pattana Sahakara Bank Limited Virajpet.

ನಂ. 127ನೇ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕು ನಿಯಮಿತ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ. 

Virajpet Pattana Sahakara Bank Limited Virajpet

ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲಿಂಕ್‌ https://chat.whatsapp.com/EicYYbrXCeEBY3KGWiZnRy ಜೋಯ್ನ್‌ ಆಗಿ. ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ ಚಾನಲ್‌ ಲಿಂಕ್‌ https://whatsapp.com/channel/0029VaAKi709sBICmL0sGV2m ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.# 1. ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ: 

ತಾ.10.02.1922ರಲ್ಲಿ ‘ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೋಸೈಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್’ ಎಂದು ನೊಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು.

1937ರಲ್ಲಿ ‘ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಟೌನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್’ ಎಂದು ಮರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸಿತು.

19/12/2000ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಖಾಯಂ ಬ್ಯಾಂಕಿAಗ್ ಪರವಾನಿಗೆ ದೊರೆತಿದ್ದು ‘ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕು ನಿಯಮಿತ’ ಎಂದು ಮರು ನಾಮಕರಣ ಗೊಂಡು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು: ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಎಂ.ಪಿಂಟೊರವರು

ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು:

1. ಶ್ರೀ.ಟಿ.ಆರ್.ಟಿ ಪಿಳೈ

2. ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಎಸ್.ಸಂಜೀವ ರಾವ್

3 .ಶ್ರೀ.ಎ.ಕೆ.ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ 1939-1945

4. ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಎಸ್.ರಾಮಮೂರ್ತಿ 1945-1957

5. ಡಾ.ಎಂ.ಎಂ.ಚಂಗಪ್ಪ   1961-1967

6. ಶ್ರೀ.ಪಿ.ಕೆ.ಸುಬ್ಬಯ್ಯ  1967-1968

7. ಡಾ.ಐ.ಎಸ್.ಅಸ್ರಣ್ಣ 1968 – 1976

8. ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎಸ್.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ 1976-1978

9. ಶ್ರೀ.ಸಿ.ಪಿ.ರಾಮಚಂದ್ರ 1978-1980

10. ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಕೆ.ಪೂವಯ್ಯ 1980- 1983

11. ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎಸ್.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ 1983- 1985

12. ಶ್ರೀ,ಜೆ.ಎನ್.ಪದ್ಮರಾಜ್ 1985 – 1987, 1993 – 1994

13. ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಬೋಪಯ್ಯ   1995 – 2005

14. ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎಂ.ರಘು ಸೋಮಯ್ಯ 1987 – 1992. 2005 ರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ  ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

# 2. ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ: 

ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇರುವ ಮಗ್ಗುಲ, ಅಂಬಟ್ಟಿ, ಆರ್ಜಿ, ಬೇಟೋಳಿ, ಕದನೂರು ಮತ್ತು ಕುಕ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

# 3. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು:

1. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಮಿತವ್ಯಯ, ಸ್ವಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಮನೋಬಾವನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು.

2. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಠೇವಣಾತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು

3. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಾಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು.

# 4. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯ ಮುನ್ನೋಟ:

ಬ್ಯಾಂಕು ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಮುಂದೆಯು ಆದುನಿಕ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕು ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾ ಶತಮಾನದತ್ತ ಸಾಗಿದೆ.

# 5. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸದಸ್ಯತ್ವ:

ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 31.03.2021ಕ್ಕೆ 4326 ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ

# 6. ಪಾಲು ಬಂಡವಾಳ :

ತಾ.31.3.2021ಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪಾಲು ಬಂಡವಾಳವು ರೂ.209.49 ಲಕ್ಷಗಳು

# 7. ಠೇವಣಾತಿಗಳು:

ತಾ.31.3.2021ಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಒಟ್ಟು ಠೇವಣಾತಿಗಳು ರೂ.5130.88 ಲಕ್ಷಗಳು

# 8. ನಿಧಿಗಳು: 

ತಾ.31.3.2021ಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿಧಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ

ಕಟ್ಟಡ ನಿಧಿ – ರೂ.33.19 ಲಕ್ಷಗಳು

ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿ – ರೂ.120.87 ಲಕ್ಷಗಳು       

ಇತರೆ ನಿಧಿಗಳು – ರೂ.264.76 ಲಕ್ಷಗಳು

# 9. ಧನವಿನಿಯೋಗಗಳು:

1. ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿ ಕೆಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕು  ರೂ.93.57 ಲಕ್ಷಗಳು

2. ನಿರಖು ಠೇವಣ ಗಳು  ರೂ.283.52 ಲಕ್ಷಗಳು

3. ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಭದ್ರತಾ ಪತ್ರಗಳು ರೂ.2760.19 ಲಕ್ಷಗಳು

# 10. ಸಾಲಗಳು

ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದ ವಿವಿದ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ತಾ.31.3.2021ಕ್ಕೆ ರೂ.2559.36 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.

# 11. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಹಿವಾಟು:

ತಾ.31.3.2021ಕ್ಕೆ ಬ
್ಯಾಂಕಿನ ಒಟ್ಟು ವಹಿವಾಟು ರೂ.6075.44 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

# 12. ಲಾಭ ಗಳಿಕೆ:

ತಾ.31.3.2021ಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ರೂ.44.72 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ

# 13. ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ:

ಕಳೆದ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿAದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಲಭಿಸಿದೆ.

# 14. ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ರಚನೆ:

# 15. ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ:

ತಾ.31.3.2021ಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾಲದ ಮರುಪಾವತಿಯು ಶೇ.89.00 ರಷ್ಟಿದೆ

# 16. ಆಡಿಟ್ ವರ್ಗ:

      “ಎ”

# 17. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳು:

ಬ್ಯಾಂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಎಫ್.ಎಂ.ಸಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂ 94/1 ಮತ್ತು 94/2 ರಲ್ಲಿ 10 ಸೆಂಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

# 18. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ: 

C:Userswin7Desktopscan3330.jpg

ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎಂ.ರಘು ಸೋಮಯ್ಯ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

C:Userswin7DesktopK M CHARMANA VICE PRESIDENT.jpg

ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎಂ.ಚರ್ಮಣ  

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

C:Userswin7PicturesMy Scansscan3331.jpg

ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಬೋಪಯ್ಯ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

C:Userswin7PicturesMy Scansscan3332.jpg

ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎಂ.ನಂಜಪ್ಪ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

C:Userswin7PicturesMy Scansscan3333.jpg

ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಬಿ.ಪ್ರತಾಪ್

ನಿರ್ದೇಶಕರು

C:Userswin7PicturesMy Scansscan1524.jpg

ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಪಿ.ಕಾವೇರಪ್ಪ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

C:Userswin7PicturesMy Scansscan3338.jpg

ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಕೆ.ದೇವಯ್ಯ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

C:Userswin7PicturesMy Scansscan3337.jpg

ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎನ್.ಪೂಣಚ್ಚ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

C:Userswin7PicturesMy Scansscan3336.jpg

ಶ್ರೀ.ವಿ.ಪಿ.ರಮೇಶ್

ನಿರ್ದೇಶಕರು

C:Userswin7PicturesMy Scansscan3335.jpg

ಶ್ರೀ.ಪಿ.ಎಂ.ರಚನ್

ನಿರ್ದೇಶಕರು

C:Userswin7PicturesMy Scansscan0095.jpg

ಶ್ರೀ.ಪಿ.ಕೆ.ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್

ನಿರ್ದೇಶಕರು

C:Userswin7PicturesMy Scansscan3334.jpg

ಶ್ರೀ.ಡಿ.ಎಂ.ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್

ನಿರ್ದೇಶಕರು

C:Userswin7PicturesMy Scansscan1518.jpg

ಶ್ರೀಮತಿ.ಐ.ಎಂ.ಕಾವೇರಮ್ಮ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

C:Userswin7PicturesMy Scansscan1511.jpg

ಶ್ರೀಮತಿ.ಎಸ್.ಪಿ.ಜುಬಿನ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶ್ರೀಮತಿ.ಹೆಚ್.ಸಿ.ಮುತ್ತಮ್ಮ

ನಿರ್ದೇಶಕರು


# 19. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ:

C:Userswin7PicturesMy Scansscan3328.jpg

ಶ್ರೀ.ಸಿ.ಎಸ್.ಪ್ರಕಾಶ್

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

C:Userswin7PicturesMy Scansscan3341.jpg

ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಸಿ.ಪೊನ್ನಪ್ಪ

ಲೆಕ್ಕಿಗರು

C:Userswin7PicturesMy Scansscan3340.jpg

ಶ್ರೀ.ಸಿ.ಕೆ.ಪೂವಯ್ಯ

ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

C:Userswin7PicturesMy Scansscan3343.jpg

ಶ್ರೀ.ಎ.ಜೆ.ವಿಜಯ

ಹಿರಿಯ ಗುಮಾಸ್ತರು

C:Userswin7PicturesMy Scansscan3339.jpg

ಶ್ರೀ.ವಿ.ವಿ.ದೇವಯ್ಯ 

ಹಿರಿಯ ಗುಮಾಸ್ತರು

C:Userswin7PicturesMy Scansscan3344.jpg

ಶ್ರೀಮತಿ.ಪಿ.ಎಸ್.ಉಷ ಕುಮಾರಿ

ಕಿರಿಯ ಗುಮಾಸ್ತರು

C:Userswin7PicturesMy Scansscan3345.jpg

ಶ್ರೀಮತಿ.ಎಂ.ಎಸ್.ಕವಿ

ಕಿರಿಯ ಗುಮಾಸ್ತರು

C:Userswin7PicturesMy Scansscan3342.jpg

ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್.ಎಂ.ಸುರೇಶ್

ಅಟೆಂಡರ್

# 20. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು:-

ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕು ನಿಯಮಿತ.

ವಿರಾಜಪೇಟೆ, ದ.ಕೊಡಗು.

Virajpet Pattana Sahakara Bank Limited

Main road Virajpet

S. Kodagu – 571218

ದೂರವಾಣಿ: 08274-257313

Email: vir.pattanabank@gmail.com


Comments are closed.